Üç büyük isim üzerinden Türk edebiyatı portresi

SALİHA SULTAN

Türk edebiyatının üç büyük ismi Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Kaplan ve Orhan Okay… Birbirini takip eden üç büyük hoca, üç usta muharrir Necmettin Turinay’ın ‘Üç İsim Dört Mevsim’ kitabında bir ortaya geldi. Ketebe Yayınları tarafından okura sunulan kitapta bu üç hocanın geleneğinin takipçisi ve Orhan Okay’ın şahsen öğrencisi olan Turinay, Türk Edebiyatının üç büyük bedelinin yapıtlarını, çalışmalarını, kanılarını ve birbirleri ile bağlantısını inceliyor. Tanpınar, Kaplan ve Okay’ın Türk Edebiyatına ve Türk Edebiyatı araştırmalarına katkılarını, niyet ve sanat anlayışlarını, fikirlerinin ve yapıtlarının gelişim süreçlerini objektif ve eleştirel bir üslup ile kaleme alan Necmettin Turinay, çalışmasıyla bu üç isme dair yeni bir portre çizerken, birebir vakitte Türk edebiyatının portresini de çıkarıyor.

OSMANLI HAKİMİYETİNDEKİ MACARİSTAN’A DAİR BİLİNMEYENLER

Ötüken Neşriyat, H.Ş Çağatay Çapraz’ın ‘Macar Evraklarının İzinden’ araştırma kitabını yayımladı. Çapraz kitapta, Osmanlı Macaristanı’ndaki idarî ve beşerî dönüşümleri, Mohaç Meydan Muharebesi ile son bulan tarihî Macar Krallığı topraklarındaki Osmanlı hâkimiyetinin özelliklerini ve Macarların eski nizam lehine sürdürdüğü nüfuz çekişmelerini etraflı biçimde ele alıyor. Çapraz kitapta Macar toprak rejiminin tarihî vasıflarına, Osmanlı askerî teşebbüslerinin ardından geçirdiği dönüşümlere ve toplumun buna karşı gösterdiği tepkiye da ağırlaşarak, bu bahisteki eksikleri tamamlıyor. Macar Krallığı ve Macar toprak sahiplerinin Osmanlı toprak rejimine müdahaleleri ile Macar coğrafyasında bedene gelen Osmanlı-Macar ortak ömrünün niteliklerini Macar arşiv evraklarının penceresinden analiz eden Çaprar, böylelikle Osmanlı tarih yazımına da yeni bir bakış açısı sunuyor.

SİYASİ TARİHE REKLAM DÜNYASINDAN IŞIK TUTAN HATIRALAR

Türk reklamcılık bölümünün önde gelen isimlerinden Şahin Tekgündüz’ün anılarının yer aldığı ‘Yaşadım Diyebilmek’ kitabı Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı. Kitap, Tekgündüz’ün Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde İç Anadolu’da bir memur çocuğu olarak başlayıp çalkantılı ve fırtınalı bir seyahatle İstanbul’da reklamcılık bölümünde devam eden hayatını aktarırken o periyodun Türk siyasi tarihi ve iş dünyasına da ışık tutuyor. Yaşadım Diyebilmek kitabı, Türkiye’de örneği nispeten az görülen ‘meslek hayatı tarihi’ne hoş bir örnek.

GENÇLERİ BÜYÜK BUHRAN YILLARINA GÖTÜRECEK BİR ROMAN

İngiliz çocuk muharriri John Newbery ismine düzenlenen ve her yıl Amerika’da yayımlanmış en yeterli çocuk kitabına verilen Newbery Onur Ödüllü müellif Lauren Wolk’un kaleme aldığı ‘Yankı Dağı’ romanı Timaş Yayınları tarafından Türkçeye aktarıldı. Esma Fethiye Güçlü’nün çevirdiği kitap Genç Timaş etiketiyle okura sunuldu. Roman, Büyük Buhran’da sahip oldukları herşey elinden giden Ellie ve ailesinin kasabadaki meskenlerini terk ederek yakınlardaki Yankı Dağı’nda yeni bir hayat kurma uğraşını anlatıyor.

Yorum yapın