Hastanelerin güvenliği yeniden gündem: Son kanun ne diyor? X-Ray önlemi alınabilir mi?

Öldürülen tabip Ekrem Karakaya son seyahatine uğurlandı

Konya Kent Hastanesi’nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’nın öldürülmesi hastanelerdeki güvenlik problemini bir sefer daha gündeme getirdi. Sıhhat çalışanlarına şiddet her bölümden reaksiyon çekerken, caydırıcı adımların atılması da epey kıymetli. 

Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara daha ağır cezaların uygulanması gündemdeydi. Daha evvel de hastanelerin girişine X-ray aygıtı konulması da tartışılmıştı. 

Geçtiğmiz Mayıs ayında Fotoğraf Gazete’de yayımlanan Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la birlikte bayana ve sıhhat çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amaçlanmıştı. 

PEKİ YENİ KANUN NE DİYOR?

  • Türk Ceza Kanunu’ndaki takdiri indirim nedenleri sonlandırılacak. Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek.
  • Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine ihtimam göstermesi, grup elbise giymesi, kravat takması üzere duruşmadaki formu tavır ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Takdiri indirim uygulanması halinde ise münasebetleri kararda kesinlikle gösterilecek.
  • Kadına karşı şiddetle daha aktif gayret edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi emeliyle taammüden öldürme, taammüden yaralama, tehdit, azap ve eziyet hatasının bayana karşı işlenmesi halinde cezası artırılacak.
  • Kasten öldürme hatasının bayana karşı işlenmesi hali bu kabahatin nitelikli halleri ortasına alınacak. Taammüden öldürme hatasında ceza müebbet mahpus iken bu cürmün bayana karşı işlenmesi halinde verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet mahpusa çıkarılacak.
  • Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek taammüden yaralama cürmünün bayana karşı işlenmesi halinde cezanın alt hududu 4 aydan 6 ay mahpusa yükseltilecek.

KATALOG HATALAR ORTASINDA YER ALACAK

Yasayla bayana karşı işlenen taammüden yaralama hatası ile sıhhat kurum ve kuruluşlarında misyon yapan çalışana karşı misyonları sırasında yahut vazifeleri hasebiyle işlenen taammüden yaralama cürümleri tutuklamaya ait katalog hatalar ortasına alındı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ MESLEKSEL SORUMLULUK KURULU

Kanuna nazaran, kamu yahut özel sıhhat kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde misyon yapan doktor ve diş tabipleri ile başka sıhhat meslek mensuplarının sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ait tıbbi süreç ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında Memurlar ve Başka Kamu Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kararları uygulanacak. Soruşturma müsaadesi, Sıhhat Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleksel Sorumluluk Heyeti tarafından verilecek. Şura, özel sıhhat kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde misyon yapan tabip ve diş tabipleri ile öbür sıhhat meslek mensupları bakımından vilayet sıhhat müdürlüklerinde vazifeli lider yahut yardımcılarını da ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde misyon yapan tabip ve diş tabipleri ile öteki sıhhat meslek mensuplarının sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ait tıbbi süreç ve uygulamalar nedeniyle yönetim tarafından ödenen tazminattan ötürü ilgilisine rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu ölçüsüne, ilgilinin vazifesinin gereklerine karşıt hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullanıp kullanmadığı ve kusur durumu gözetilerek Mesleksel Sorumluluk Kurulunca 1 yıl içinde karar verilecek.

Yasayla ayrıyeten Mesleksel Sorumluluk Konseyi’nin üyeleri ve karar alma süreçleri de düzenlenecek.

Bu düzenleme, haklarında mutlaklaşmış bir soruşturma müsaadesi verilenler bakımından uygulanmayacak ve soruşturma yahut kovuşturmalara devam edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde vazife yapan tabip ve diş tabipleri ile başka sıhhat meslek mensuplarının sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ait tıbbi süreç ve uygulamalar nedeniyle yönetim tarafından ödenen tazminattan ötürü açılan rücu davalarından, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle yargılaması devam edenler bakımından karar verilmek üzere Mesleksel Sorumluluk Heyeti’ne başvurması için davacıya iki aylık müddet verilecek. Müracaat yapılmaması halinde dava yöntemden reddedilecek. Bu durumda yargılama masrafı taraflar üzerinde bırakılacak ve davacı aleyhine vekalet fiyatına hükmedilmeyecek.

“HASTANELERDE X-RAY CİHAZI OLSUN” TALEBİ

Yukarıda ayrıntılarına yer verdiğimiz kanun, sıhhat çalışanlarına şiddetin taban düzeye inmesini amaçlıyor. Bununla birlikte, sıhhat çalışanlarından gelen talepler de var. Onların en dikkat alımlı olanı, hastane girişlerine X-ray aygıtının yerleştirilmesi. 

Sağlık çalışanları, hastanelerde güvenlik vazifelisi ve polis bulunduğunu lakin kontrollerin eksik olduğunu belirtiyor. 

Yorum yapın