Geri dönüşümcüler ‘Atık İhtisas OSB’ istiyor

ZEHRA ORUÇ GÜLTAŞ

BURSA – Bugün özellikle metropollerde yeni tesis yatırımları için yer bulmakta ciddi sorun yaşayan işletmeler, öncelikle OSB’lerin çağın gereksinimlerine tezat yaklaşımlarını bir kenara bırakarak geri dönüşüm sektörü yatırımlarının OSB’ler içinde de yapılabilmesine olanak tanınmasını talep ediyor. Geri dönüşüm işletmelerinin sanayinin bir parçası olduğuna ve altyapı gereksinimleri sebebiyle sektörün OSB’lerde konuşlanmaya mecbur olduklarına vurgu yapan Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği (TÜDAM) Başkanı Vedat Kılıç, “Nüfusun, sanayinin ve dolayısıyla atığın yoğun olduğu metropol şehirlerde Atık İhtisas OSB’lerinin kurulması gerekiyor” dedi.

Döngüsel ekonominin işleyişi için geri dönüştürülmüş hammaddenin yeniden üretimde kullanılmasının dünyanın önceliği haline gelmesiyle geri dönüşüm sektörü daha da önem kazanarak hızla tedarik zincirlerinin kritik bir aktörü haline geldi. Otomotiv, tekstil, ambalaj gibi hemen her sektörden global ve ulusal çapta bir çok kurumsal şirketin sıcak gündeminde artık geri dönüştürülmüş hammadde tedariki yer alıyor. Birçok farklı sektörde dünyanın önde gelen üreticilerinden bir olan Türkiye’nin, dünyadaki bu gelişim ve dönüşüm sürecine ayak uydurmaktan başka çaresi olmadığını ifade eden TÜDAM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kılıç, “Atıkları yöneten, geri kazanan, geri dönüştüren ve yeniden ana sanayiye hammadde olarak tedarik eden geri dönüşüm sektörü temsilcilerine maalesef organize sanayi bölgeleri içinde ruhsat verilmiyor. Fakat altyapı ihtiyaçlarına ve zorlayıcı lisans kriterlerine bakıldığında sektörün sanayi alanları dışında yatırım yapma şansı yok. Geri dönüşüm tesislerinin tıpkı diğer sanayi kuruluşları gibi çalışabilmek için yapı kullanma izni, işyeri açma/çalışma ruhsatı, itfaiye raporu gibi temel belgelere ve elektrik, doğalgaz ve arıtma tesisi gibi altyapı unsurlarına ihtiyacı var. Geri dönüşüm sektörü OSB’ler tarafından ilginç bir şekilde sanayinin dışında görülüyor; ancak sektörün sanayi alanları dışında faaliyet gösterebilmesi mümkün değil. İşini büyütmek isteyen mevcut işletmeler şehrin farklı bölgelerinde sıkışıp kalırken, yatırım kararı alan firmalar da metropollerde uygun yer bulmada çok ciddi sorun yaşıyor.” dedi. Kılıç, “Planlamada geri dönüşüm sektörüne yer gösterilmez ve OSB’ler içinde faaliyet göstermeleri de engellenirse, yeşil kalkınma planımızın uygulanmasını ciddi şekilde sekteye uğratırız. Bu sebeple OSB’lerdeki sektöre karşı bu olumsuz ve çağa uygun olmayan bakış açısının acilen değiştirilmesini talep ediyoruz. Şartlarını yerine getirebilen tüm geri dönüşüm sektörü temsilcileri, herhangi bir ruhsat sorunu yaşamadan OSB’lerde yer alabilmelidir. Hatta mevcut konjonktür düşünüldüğünde bilakis teşvik edilmelidir” diye konuştu.

AB Yeşil Mutabakat ve döngüsel ekonomi nedeniyle dünya geri dönüşüm sektörüne daha fazla değer verirken, ülkemizde sektörün gelişmesinin önünde engellerin bulunmasını eleştiren Vedat Kılıç, “Bugün tüm sanayinin geri dönüşüm sektörüne ihtiyacı var. Geri dönüşüm sektörü atıkları işleyecek, geri dönüştürüp hammadde haline getirecek, sanayi de geri dönüştürülmüş hammaddeleri üretimde kullanacak ki yarın geri dönüşüm kotası vergilerine maruz kalmadan ihracat gerçekleştirebilsin.” şeklinde konuştu.

“Metropol şehirlerde ‘Geri Dönüşüm İhtisas OSB’leri olmalı”

Geri dönüşüm sektöründe ilk örneğini birkaç yıl önce Niğde’de gördüğümüz geri dönüşüm ihtisas OSB’sinin önemine değinen Vedat Kılıç, “Sektör olarak özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli gibi metropol şehirlerde geri dönüşüm ihtisas organize sanayi bölgelerinin teşvik edilmesini önemle talep ediyoruz. Çünkü ülkemizdeki nüfusunun, sanayisinin ve dolayısıyla atıklarının da çok önemli kısmı buralarda. Doğal olarak geri dönüşüm tesisleri de bu illerde konuşlanmış durumda. Metropollerde faaliyet gösteren işletmelerin en önemli sorunu da yatırım yeri ve altyapı. Geri dönüşüm ihtisas OSB’leri de bu sorunların çözümü için biçilmiş kaftan olacaktır. Bununla birlikte ihtisas OSB’lerde altyapı sorunları tek elden ve organize şekilde çözülebileceği için, bu atıkların doğru yönetilmesi, kontrol edilmesi gibi birçok konunun çözülmesi için de bir fırsat olacaktır. Böylelikle geri dönüşüm sanayisinin çevreye olabilecek muhtemel olumsuz etkileri ortadan kaldırılırken, karbon nötr ve hatta karbon negatif bir sanayi oluşturabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuyu Meclis’e taşıyacak

TÜDAM olarak konuyu TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi’ne de taşıyacaklarını ifade eden Vedat Kılıç, bakanlıklar ve ilgili kurumlarla görüşerek ivedi şekilde adım atılmasına teşvik edeceklerinin de altını çizdi.

Yorum yapın